Over Taverbo

Taverbo is al jarenlang een gemoedelijke en bruisende vereniging. Met een eigen accomodatie en een stabiel ledenaantal zijn we financieel gezond. De sfeer is goed en er zijn veel activiteiten.

Doelstelling
Taverbo wil een breedtesportaanbieder op het gebied van tafeltennis zijn in Boxtel en directe omgeving. Daarbij telt het belang van ieder lid. Zowel de recreant als de top speler moet zich thuis voelen. De trainingen en wedstrijden zijn dan ook voor ieder op zijn/haar eigen niveau.

Taverbo- wil een vereniging zijn die groeit; zowel in niveau als in aantal leden, waarbij het plezier en de sfeer niet uit het oog worden verloren. De vereniging werkt met een duidelijke organisatie (Besturen met een Visie), waarbij een goede verdeling van taken en uitvoering ondergebracht zijn in diverse commissies.

Wij als bruisende vereniging Taverbo stellen onszelf ten doel om in 2024 ons ledenaantal verhoogt te hebben naar 130 leden. Dat willen we doen door het uitdragen van de volgende kernwaardes: Uitdaging - Ontmoeten - Verbinding - Groei - Plezier - Samenwerking. Naast het concrete doel van meer leden willen we gelijktijdig het percentage vrijwillegers opgebouwd hebben naar 60%.

Tafeltennisaccommodatie
Sinds september 1999 beschikt onze vereniging over een riante eigen accommodatie aan de Voetboog in de wijk Munsel. Deze accommodatie bestaat uit een speelzaal van 30 x 12 meter, invalide toilet en douche, kleedruimten, een ruime en gezellige kantine, een bestuurskamer, een keuken en een opslagruimte. In deze accommodatie kan 6 dagen per week getafeltennist worden.

Adresgegevens TTV Taverbo
De voetboog 18
5283WL Boxtel
Tel. 0411-678889

Lidmaatschap
Contributie:
Senioren: € 160,= per jaar; € 40.00 per kwartaal.
Jeugd: € 110,= per jaar; € 27.50 per kwartaal.
*Een jaarlijkse bijdrage aan de NTTB wordt apart in rekening gebracht. (20.50 euro in 2022).

Bankrelatie:
Bankrelatie: Rabobank nr.: NL 69 RABO 0108832813

Aanmelden: Via inschrijfformulier
Opzegging: Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren. Opzeggen kan met ingang van 1 januari en 1 juli. Rekening houdend met inschrijvingen en het uitspelen van de competitie.

Voor aan- en afmeldingen neemt u contact op met ledenadministratieattaverbo.nl

Privacy
Uw privacy wordt beschermd zoals beschreven in het document: Privacy bij Taverbo

Club tenue
Voor het bestellen van shirts volg zie document op deze pagina.

Contact
Voor contactgegevens van functionarissen klik Contact